ประชุมวิชาการ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
1 งานประชุม วทท ครั้งที่ 38 จะจัดขึ้นวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่ Administrator
2 ประชุมวิชาการ วทร.21 จัดขึ้น ณ ไบเทคบางนา วันที่ 17-20 มกราคา 2556 Administrator
3 งานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 ณ ม.นเรศวร วันที่ 12-13 มีนาคม 2555 Administrator
4 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนล่วงหน้า โดยโครงการ USC มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Administrator
5 สามารถดาวน์โหลดวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ (ฉบับพิเศษ) ได้แล้ว Administrator
6 ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ICER 2011 วันที่ 9-10 กันยายน 2554 Administrator
7 เชิญร่วมประชุมปรับปรุงการเรียนการสอนหลักสูตรวิทย์ศึกษาและร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตรุ่นที่ 3 (วันที่ 19 ธันวาคม เวลา 16.30 น.) Administrator
8 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 3 วันที่ 14-15 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร Administrator
9 เชิญร่วมนำเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20/2554 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล Administrator
10 เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุม PACCON 2011 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (ประสานมิตร) วันที่ 5-7 มกราคม 2554 Administrator