ประกาศรับสมัคร
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
1 บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวโน้มงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ" โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา (Chatree Faikhamta) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Administrator
2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ 2558 saksri
3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2558 saksri
4 ร่างตารางเรียนวิทย์ศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง 23 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2558 Administrator
5 ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 3/2554 Administrator
6 สสวท เปิดรับสมัครผู้ที่จบ วท.บ. เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นสุดท้าย Administrator
7 คะแนนกลางภาค วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2-2553 Administrator
8 งานประชุมวิชาการ karntarat
9 หอพักลดราคา karntarat
10 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน 2009 International Conference of East-Asian Science Education ณ ใต้หวัน วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2552 Administrator
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2