งานประชุมวิชาการ

 

 

Website รวบรวมงานประชุมวิชาการ

http://www.riclib.nrct.go.th/research_conference/homepage.htm

 

วันที่ 20-21 พค. 53     โรงแรม พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี
การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ 3

http://ird.rmutto.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=62
ปิดรับผลงานวิจัย         15 มี.ค. 2553

 

วันที่ 20-21 พค. 53     มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
http://burc.bu.ac.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

วันที่ 22-27 สค. 53      โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

The 36th International Association for Educational Assessment Annual Conference (IAEA 2010)
http://www.iaea2010.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=61
ปิดรับผลงานวิจัย         17 พ.ค. 2553

 

วันที่ 26-30 สค. 53      ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand Research Symposium 2010
http://www.tresearchexpo.nrct.go.th/Untitled-22.htm
ปิดรับผลงานวิจัยแล้ว

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh