สสวท เปิดรับสมัครผู้ที่จบ วท.บ. เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นสุดท้าย

สสวท เปิดรับสมัครผู้ที่จบ วท.บ. เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นสุดท้าย ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหลักสูตร กศ.ม. ในปีการศึกษา พ.ศ. 2555 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

Add comment


Security code
Refresh