ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 3/2554

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 3/2554 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

รายละเอียเพิ่มเติมใน http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=26780

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 2554 (วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา)
  2. ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 2554 (วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา)
  3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา

 

หมดเขตรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดการเปิดภาคการศึกษา 19 มีนาคม 2555 - 10 พฤษภาคม 2555

Last Updated on Sunday, 22 January 2012 16:21  

Add comment


Security code
Refresh