ร่างกำหนดการกิจกรรมสานสายใยชาววิทย์ศึกษา ม.อุบลฯ 10/04/2554

วันที่ 10 เมษายน 2554 ณ ห้อง KM และลานใต้อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา 10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

เวลา 10.30 - 11.00 น. จัดเตรียมสำรับถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ 5 รูป

เวลา 11.00 - 12.00 น. ถวายภัตราหารเพล

เวลา 12.00 - 13.00 น. สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส (รับประทานอาหารว่าง)

เวลา 12.00 - 14.30 น. รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)

เวลา 14.30 - 16.00 น. กีฬาฮาเฮ (พื้นบ้าน)

 

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะมีการแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์

Last Updated on Friday, 08 April 2011 13:18  

Add comment


Security code
Refresh