ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสานสายใยชาววิทย์ศึกษา ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2555

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสานสายใยชาววิทย์ศึกษา ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2555

ผู้ประสานงานหลัก ได้แก่นักศึกษาปี 3 รุ่น 6

กำหนดการ(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

16.30 - 17.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานใต้อาคารวิจัย หรือลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์

17.00 - 17.15 น.  พิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทโดยอาจารย์ในหลักสูตร

17.15 - 20.00 น.  กิจกรรมสานสานสายใยชาววิทย์ศึกษา ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2555

ดำเนินกิจกรรมโดยนักศึกษาของหลักสูตร

Last Updated on Friday, 08 March 2013 21:10  

Add comment


Security code
Refresh