ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศักดิ์ชัย ราชนิยม ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อ" ประจำปีการศึกษา 2557

 

วัน ที่ 8 ม.ค.2558 ที่ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อ" ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นที่ 11 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชม พรรษา 87 พรรษา ในฐานะที่ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน และเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2558 โดยคัดเลือกผู้บริหารและครูที่สร้างคุณความดี ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดูแลเอาใจใส่ติดตามนักเรียนเป็นอย่างดี มีความอดทนรับผิดชอบ เสียสละ รวมทั้งมีความรัก เมตตา และปราถนาดีต่อลูกศิษย์ ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ในการนี้ คุณครูศักดิ์ชัย ราชนิยม ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย

Last Updated on Thursday, 15 January 2015 15:02  

Add comment


Security code
Refresh