ข่าวทั่วไป
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
21 ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Online Distance Education โดย Dr. Richard A. Lindgren Administrator
22 เชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Administrator
23 ตารางสัมมนา สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ (ชั้นปีที่ 1) sura wuttiprom
24 ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก โดย รศ.ดร.จริยา บุญญวัฒน์ Administrator
25 ขอเชิญอาจารย์หรือนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับ "คนพันธุ์เน็ต" Administrator
26 ร่วมใช้งาน Hi5 ของชาววิทย์ศึกษา ม.อุบลฯ Administrator
27 คณะวิทยาศาสตร์ให้เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อการวิจัย ทัศนศึกษา และสมทบทุนซื้อคอมพิวเตอร์ Administrator
28 คณะวิทยาศาสตร์ให้รางวัลเรียนดีสำหรับบัณฑิตศึกษาทุนละ 10000 บาท Administrator
29 ข้อคิดเห็นและความประทับใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.อุบลราชธานี Administrator
30 อาจารย์ตระกูล บุญชิต รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับประเทศในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2551 Administrator
 
Page 3 of 3