ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ฟรี)

1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (How to publish an international journal article) ในภาคเช้า

2. การรู้(อ่าน-เขียน)วิทยาศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา (Scientific literacy for Science Educators) ในภาคบ่าย

 

วิทยากร

Assoc.Prof.Richard Coll

University of Waikato, New Zealand

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ อาคาร CLB 5 ห้อง 5201

Last Updated on Friday, 08 March 2013 21:00  

Add comment


Security code
Refresh