ขอความร่วมมือนักศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าไปประเมินรายวิชาของหลักสูตร

 

ด้วยงานวิชาการ ได้จัดทำแบบประเมินการสอนรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามให้นักศึกษาทราบด้วย โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนก่อนตอบแบบสอบถามที่เว็ปไซท์ http://app.eng.ubu.ac.th/~freeqms/registration/registration.php?type=2 เมนู ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ >> สำหรับนักศึกษาใน ม.อุบลราชธานี เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าทำการตอบแบบสอบถามรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเท่านั้น โดยแต่ละแบบสอบถามจะให้ป้อนรหัสผ่าน (password)  ของแบบสอบถาม คือ 11 ทั้งนี้ จะเปิดระบบให้นักศึกษาประเมินตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 หรือสามารถเปิดระบบได้ตามที่อาจารย์ต้องการน่ะครับ

Last Updated on Wednesday, 11 May 2011 15:18  

Add comment


Security code
Refresh