อัพเดท ตารางเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคที่ 3-2553 รวม ทุกสาขาวิชาเอก


ขณะนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่างตารางเรียนรายวิชาต่างๆ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี และทุกสาขาวิชาเอกแล้ว

ดูตารางเรียนในเว็บไซต์ http://www.scied.sci.ubu.ac.th/download_files/SciEd 3-2011/SciEd Course 3-2011.htm

ดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ http://www.scied.sci.ubu.ac.th/download_files/SciEd 3-2011/SciEd Course 3-2011.xlsx


Last Updated on Wednesday, 06 March 2013 15:44  

Add comment


Security code
Refresh