หน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาต้องทำความเข้าใจแบบฟอร์มต่างๆ และระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้อาจารย์แจ้ง หรือรอแค่ถามอาจารย์นะครับ เพราะฉะนั้น ทุกๆ คนควรเข้าไปศึกษาแบบฟอร์มต่างๆ และระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจนนะครับ

1) แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2) ระเบียบข้อบังคับที่ควรทราบสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Add comment


Security code
Refresh