ประชุมวิชาการ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
11 เชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม วทร. ครั้งที่ 20 ณ ม.ราชภัฏเชียงราย 11-13 มค. 54 มีบทความฉบับเต็ม (สนใจ ติดต่อ คุณเมธ์วดีย์ ด่วน) Administrator
12 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) Administrator
13 เชิญบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2553 Administrator
14 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ PACCON 2010 ที่ ม.อุบลฯ ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2010 Administrator
15 สกอ. ขอเชิญเข้าร่วม National Conference : 2009 The Year of Thai Higher Education Quality Enhancement 2-3 July 2009 Administrator
16 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Internation Science Education Conference 2009 ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 24-26 November 2009 Administrator
17 ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการใน วทท 35 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 15-17 ตุลาคม นี้ Administrator
18 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 13 karntarat
19 ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าวิทย์ศึกษา ม.อุบลฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน วทร. 19 ที่ภูเก็ต Administrator
 
Page 2 of 2