เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุม PACCON 2011 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (ประสานมิตร) วันที่ 5-7 มกราคม 2554

เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุม PACCON 2011 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (ประสานมิตร)

สถานที่ Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand

วันที่ 5-7 มกราคม 2554

รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://paccon2011.swu.ac.th/

Deadline for Abstract Submission has now been extended to 15 October 2010.

 

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เบิกได้

   1. ค่าลงทะเบียน

   2. ค่าที่พัก (ตามที่จ่ายจริงและต้องมีใบสำคัญรับเงินจากทางที่พักและไม่เกิน 1000 บาท/คืน)

   3. ค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถทัวร์หรือรถไฟ

   4. เบี้ยเลี้ยง 210 บาท/วัน

สนใจติดต่อ คุณเมธ์วดี น้อยดี  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  หรือ 045-353401-4 ต่อ 4417 (ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์)

 

Add comment


Security code
Refresh