เชิญร่วมนำเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20/2554 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เชิญร่วมนำเสนอผลงานใน โครงการการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 / 2554 (The 20 th National Graduate Research Conference) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (มีบทตวามฉบับเต็มที่สามารถขอจบการศึกษาได้)

ส่งผลงานภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/conference/index.php

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เบิกได้

1. ค่าลงทะเบียน

2. ค่าที่พัก (ตามที่จ่ายจริงและต้องมีใบสำคัญรับเงินจากทางที่พักและไม่เกิน 1000 บาท/คืน)

3. ค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถทัวร์หรือรถไฟ

4. เบี้ยเลี้ยง 210 บาท/วัน

สนใจติดต่อ คุณเมธ์วดี น้อยดี  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ 045-353401-4 ต่อ 4417 (ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์)

Last Updated on Tuesday, 14 December 2010 17:39  

Add comment


Security code
Refresh