ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ICER 2011 วันที่ 9-10 กันยายน 2554

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Conference on Educational Research 2011 (ICER2011)

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2554

หมดเขตส่งบทคัดย่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2554


Important Dates

Closing date of abstract submission: 30 June 2011
Notification of acceptance: 15-20 July 2011
Early Bird Registration: before 30 July 2011
Regular Registration:(for presenter) 31 July-15 August 2011
Closing date of full paper submission: 15 August 2011
Closing date of Registration:(for non-presenters only) 30 August 2011
Conference days: 9-10 September 2011
Welcome dinner: 9 September 2011
Cultural trip: 11 September 2011


รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://ednet.kku.ac.th/icer2011/index.php

Last Updated on Saturday, 07 May 2011 12:41  

Add comment


Security code
Refresh