สามารถดาวน์โหลดวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ (ฉบับพิเศษ) ได้แล้ว

นักศึกษาท่านใดที่เผยแพร่ผลงานในการประชุม วทร.20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สามารถดาวน์โหลดบทความจากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ (ฉบับพิเศษ) ได้แล้ว ให้นักศึกษาทำเรื่องส่งหลักฐานการเผยแพร่บทความเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา ที่งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ด่วน

ดาวน์โหลด http://www.science.cru.in.th/journal/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55

 

Add comment


Security code
Refresh