ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนล่วงหน้า โดยโครงการ USC มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนล่วงหน้า โดยโครงการ USC มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมาย มหาบัณฑิตและนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และครู-อาจารย์จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ

วันเวลา 19 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ ห้องศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียน-ชุมชน (USC)

ดาวน์โหลด 1) หนังสือเชิญสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา และ 2) แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา

หมายเหตุ ดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กขวาแล้วเลือก save target as (for IE) หรือ save link as (for Firefox)

Last Updated on Friday, 16 December 2011 09:05  

Add comment


Security code
Refresh