งานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 ณ ม.นเรศวร วันที่ 12-13 มีนาคม 2555

 

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งบทคัดย่อและบทความเพื่อเผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 ณ ม.นเรศวร วันที่ 12-13 มีนาคม 2555

วันที่

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ และส่งบทความ

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

แจ้งผลการพิจารณาตอบรับผลงานวิจัย และแจ้งข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อและบทความที่แก้ไขแล้ว

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอัตราพิเศษ

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 และ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555

ร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sci.nu.ac.th/src/4/

 

Add comment


Security code
Refresh