กิจกรรมเชิงวิชาการ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
1 บรรยากาศงาน ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 6 จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Administrator
2 บรรยากาศ "ค่ายวิชาการ USC (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์) กลุ่มเครือข่าย และโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" Administrator
3 บรรยากาศการเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2553 Administrator
4 บรรยากาศ การเสวนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา และแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2553 Administrator
5 บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to publish an International Journal article? และ Scientific Literacy for Science Educators Administrator
6 บรรยากาศการเรียนรู้ปฏิบัติการเคมีสำหรับครู ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 Administrator
7 บรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์บูรณาการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 Administrator
8 บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 Administrator
9 การนำเสนอผลงานวิจัยใน PACCON 2011 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ มศว. Administrator
10 การวิจารณ์โครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2553 Administrator