การสัมมนากึ่งวิชาการ เรื่อง "การสอนแบบ T5 model เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"

 

 
กิจกรรม

การสัมมนากึ่งวิชาการ เรื่อง "การสอนแบบ T5 model เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"

วันที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 18:30 – 20.30 น.
สถานที่ ห้อง P113 ตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
รายละเอียด ผศ.ดร.จันทร์ เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมด้วย รศ.ดร.โชติ จิตรังสี ประธานหลักสูตรและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาจัดการสัมมนากึ่งวิชาการ เรื่อง "การสอนแบบ T5 model เพื่อ เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" โดย ดร.สุภาพร พรไตร และ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร และกล่าวแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 1 เนื่องในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2551
Last Updated on Wednesday, 22 December 2010 12:35  

Add comment


Security code
Refresh