บรรยากาศ การเสวนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา และแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2553

 

บรรยากาศ การเสวนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา และแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2553

วันที่ 19 ธันวาคม 2554  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์  ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคง  ผศ.ดร.อุดม ทิพราช  ผศ.แก้ว อุดมศิริชาคร ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และ ดร.สุภาพร พรไตร

มหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 จำนวน 63 คน

 

Last Updated on Tuesday, 27 December 2011 16:21  

Add comment


Security code
Refresh