บรรยากาศการเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2553

 

บรรยากาศการเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2553

ณ อาคารวิจัย และอาคารปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์  ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร ดร.สุระ วุฒิพรหม ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และ ดร.สุภาพร พรไตร

Last Updated on Sunday, 29 July 2012 13:34  

Add comment


Security code
Refresh