สมัครเข้าศึกษา

สัญญารับทุน และสัญญาผู้ค้ำประกันทุน สควค ปีการศึกษา 2555

 

ทางหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอประกาศให้นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกทุน สควค. ให้ดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดของสัญญารับทุน และสัญญาผู้ค้ำประกันทุน สควค ปีการศึกษา 2555 อย่างชัดเจน โดยจะต้องมีสัญญาทั้งหมด 2 ชุด ขอให้ผู้รับทุนกรอกรายละเอียดในส่วนของผู้ค้ำประกัน (ผู้ปกครองหรือข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป) ให้เรียบร้อย (ยังไม่ต้องให้พยานเซ็น) ทั้ง 2 ชุด แล้วให้นำมาประกอบการทำสัญญารับทุนในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่ถ้าสะดวก ผู้ปกครองสามารถเดินทางมาค้ำประกันด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยฯ

คลิ๊ก ดาวน์โหลดเอกสารสัญญารับทุน สควค

Last Updated on Wednesday, 13 March 2013 16:17
 

เอกสารสำหรับการสมัครเข้าศึกษา

แบบฟอร์มและเอกสารสำหรับการสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัคร ภาคฤดูร้อน 2553

- ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน

 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา

 

Last Updated on Wednesday, 22 December 2010 14:11