เอกสารอื่นๆ/ทั่วไป

แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ/ทั่วไป

    - ไฟล์ powerpoint เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก (52 MB) โดย รศ.ดร.จริยา บุญญวัฒน์ จากศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

    - เอกสารนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ วทร. 19 ณ ม.ราชภัฎภูเก็ต วันที่ 26-28 มค. 2552 (pdf)
      "การสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (science inquiry) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และศักยภาพในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3"

 

Last Updated on Sunday, 24 May 2009 11:37  

Add comment


Security code
Refresh