เอกสารสำหรับนักศึกษาปี 2-3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2553

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแจ้งรายละเอียดการเปิดและปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 รายละเอียดเอกสารแนบดังนี้

  1. กำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2553
  2. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (เปิดวันที่ 14 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2554)
  3. หนังสือส่งตัว

ดาวน์โหลด

Last Updated on Thursday, 03 March 2011 14:31  

Add comment


Security code
Refresh