เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง สารและสมบัติของสาร"

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง สารและสมบัติของสาร" สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ 5 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 สิงหาคม 2553 โดย ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

ดาวน์โหลด ใบงานสารและสมบัติของสาร

ดาวน์โหลด สไลด์สารและสมบัติของสาร

 

Add comment


Security code
Refresh