เอกสารประกอบการอบรมครู-ศิษย์โครงงานวิทยาศาสตร์ (อ.สุระ)


เอกสารประกอบการอบรมครู-ศิษย์โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. แบบฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะ 1
3. แบบฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะ 2
4. แบบประเมินขีดความสามารถด้านทักษะวิจัย


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

1. PPT-อบรมโครงงานครู-ศิษย์คู่คิดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2555_(request password)

2. PPT-อบรมโครงงานครู-ศิษย์คู่คิดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2555_(request password).pptx

3. เอกสารประกอบการอบรมโครงงาน(request password).pdf

4. เอกสารประกอบการอบรมโครงงาน2(request password).pdf

หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 1-3 สามารถขอ password เปิดไฟล์
เอกสารหมายเลข 4 ต้องขออนุญาตเพื่อนำไปใช้ได้
เอกสารทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ pdf หากต้องการ word หรือ ppt ให้ อีเมลขอได้โดยตรง กับ
ศูนย์นวัตกรรมและวิจัยทางการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Sunday, 29 July 2012 13:06  

Add comment


Security code
Refresh