นักศึกษารุ่นที่ 9

นักศึกษารุ่นที่ 9ชื่อ

นางสาวน้ำฝน ศรีนวล

Name

Miss Namfon Srinoun

ชื่อเล่น

รหัส

5611600429

วิชาเอก

ชีววิทยา

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนหอวัง 16/9 ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

55 บ้านหนองเหล่า ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
ชื่อ

นางสาวบุษยา แสงทอง

Name

Miss Busaya Sangtong

ชื่อเล่น

รหัส

5611600434

วิชาเอก

ชีววิทยา

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

21 ถนน อุบล-ตระการ ซอย อุบล-ตระการ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ชื่อ

นางสาวยามีละห์ ดำเต๊ะ

Name

Miss Yamilah Damteh

ชื่อเล่น

รหัส

5611600441

วิชาเอก

ชีววิทยา

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนสตูลวิทยา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

81 หมู่ 16 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
ชื่อ

นางสาวเยาวลักษณ์ วรรณโส

Name

Mrs. Yaowaluk Wannaso

ชื่อเล่น

รหัส

5611600450

วิชาเอก

ชีววิทยา

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนโพธ์แก้วประชาสรรค์ 142 ม.8 ต.กกโพธ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

57 ม.9 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ชื่อ

นายสุรชัย ดอกแก้ว

Name

Mr. Surachai Dokkeaw

ชื่อเล่น

รหัส

5611600461

วิชาเอก

ชีววิทยา

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนสตรีสิริเกศ 879 ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 33000

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

112 ม.1 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีษะเกษ 33270
ชื่อ

นางสาวอภิญญา แก้วใส

Name

Miss Apinya Keawsai

ชื่อเล่น

รหัส

5611600489

วิชาเอก

ชีววิทยา

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 58 ม.10 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

58 ม.10 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
ชื่อ

นางอรุณี จันทร์หอม

Name

Mrs. Arunee Chanhom

ชื่อเล่น

รหัส

5611600496

วิชาเอก

ชีววิทยา

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

88/15 หมู่บ้านสาริน 8 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบล จ.อุบลราชธานี 34000
ชื่อ

นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ

Name

Miss Kedsirin Phonhan

ชื่อเล่น

รหัส

5611600515

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนทัพราชวิทยา 94 ม.16 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

90 ม.9 ต.จิกดู๋ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
ชื่อ

นางสาวชัฐฐิณา คำพร

Name

Miss Chattina Khamporn

ชื่อเล่น

รหัส

5611600528

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนพะลานวิทยาคม

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

129 ต.โพธ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
ชื่อ

นายชาลี มีวงศ์

Name

Mr. Chalee Meewong

ชื่อเล่น

รหัส

5611600533

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

213 ม.1 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีษะเกษ 33170
ชื่อ

นางสาวณัฐริกา ผายเมืองฮุง

Name

Miss Nattarika Phaimuanghung

ชื่อเล่น

รหัส

5611600540

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนสว่างแดนดิน 934 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47170

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

33 ม.4 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
ชื่อ

นางสาวทิพานัน ศรีสุขวัฒนกิจ

Name

Miss Tipanun Srisukwattanakit

ชื่อเล่น

รหัส

5611600559

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

95 ม.9 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
ชื่อ

นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลานวงศ์

Name

Miss Panyarat Phuylanwong

ชื่อเล่น

รหัส

5611600560

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
ชื่อ

นางสาวพนัสดา มาตราช

Name

Miss Phanatda Matarat

ชื่อเล่น

รหัส

5611600573

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนศรียาภัย

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

149 ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ชื่อ

นางสาวมาลัย สว่างภพ

Name

Miss Malai Sawangpop

ชื่อเล่น

รหัส

5611600588

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนบ้านตาอุด

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

1 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ 33140
ชื่อ

นายวิสาขะ เยือกเย็น

Name

Mr. Wisakha Yuekyen

ชื่อเล่น

รหัส

5611600595

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

197 ม.2 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
ชื่อ

นายสุทัศ ศรีบุระ

Name

Mr.Suthas Sribura

ชื่อเล่น

รหัส

5611600605

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

125 ม.7 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
ชื่อ

นางสาวอาร์ซีซ๊ะ ดินอะ

Name

Miss Aseesah Din-a

ชื่อเล่น

รหัส

5611600616

วิชาเอก

เคมี

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนสตูลวิทยา

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

13 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
ชื่อ

นางสาวจันทิมา จันทร์หนองฮี

Name

Miss Chantima Channonghee

ชื่อเล่น

รหัส

5611600629

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

17 ม.9 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140
ชื่อ

นางสาวจิตรา สอนพงษ์

Name

Miss Jittra Sonpong

ชื่อเล่น

รหัส

5611600641

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

174 ม.10 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ชื่อ

นางสาวดรุณตรีย์ พันธ์เลิศ

Name

Miss Daroontree Phanloes

ชื่อเล่น

รหัส

5611600650

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนป่าติ้ววิทยา

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

45 ม.5 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
ชื่อ

นายถาวร เรืองบุญ

Name

Mr.Thaworn Reaungboon

ชื่อเล่น

รหัส

5611600661

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

10 ม.2 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ชื่อ

นางสาวธณิดา ไชยภูมิ

Name

Miss Thanida Chaiyaphum

ชื่อเล่น

รหัส

5611600674

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนหอวัง

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

231 ม.2 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
ชื่อ

นายธีรวัฒน์ ดวงสิน

Name

Mr.Theerawat Drangsin

ชื่อเล่น

รหัส

5611600689

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

47 ม.4 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
ชื่อ

นางสาวปทุมวดี แซ่จู

Name

Miss Patumwadee Saeju

ชื่อเล่น

รหัส

5611600696

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

122 ม.6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 

 

นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์

Name

Mrs.Piyawan Mattayomnuntn

ชื่อเล่น

รหัส

5611600708

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

888/57 ม.14 ต.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ชื่อ

นางสาวพิกุล ชูรัตน์

Name

Miss Pikul Churat

ชื่อเล่น

รหัส

5511600719

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

194 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพรชบูรณ์ 67280
ชื่อ

นางสาววัชรีภรณ์ แก้วแสน

Name

Miss Watchareeporn Kaewsan

ชื่อเล่น

รหัส

5611600722

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

9 ม.3 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
ชื่อ

นายสมัย นามชารี

Name

Mr.Samai Namcharee

ชื่อเล่น

รหัส

5611600737

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

56 ม.1 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ชื่อ

นางสาวอุษณี แก้ววงษ์

Name

Miss Usanee Kaewwong

ชื่อเล่น

รหัส

5611600744

วิชาเอก

ฟิสิกส์

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนบุฑริกวิทยาคาร

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

77 ม.5 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
ชื่อ

นางกุสุมา แสงศรี

Name

Mrs.Kusuma Sangsri

ชื่อเล่น

รหัส

5611600764

วิชาเอก

วิทยาศาสตร์บูรณาการ

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ชื่อ

นางสาวบุญศรี โคนาบาล

Name

Miss Boonsri Khonaban

ชื่อเล่น

รหัส

5611600782

วิชาเอก

วิทยาศาสตร์บูรณาการ

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

100 ม.4 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ 33120
ชื่อ

นางสุวมาศ ไชยบูรณ์

Name

Mrs.Suvamas Chaiboon

ชื่อเล่น

รหัส

5611600814

วิชาเอก

วิทยาศาสตร์บูรณาการ

Email

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนบ้านหงส์ทอง

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

21 ม.16 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ชื่อ

นางทักษิณา พิทักษา

Name

Mrs.Taksina Phitaksa

ชื่อเล่น

รหัส

5611600777

วิชาเอก

วิทยาศาสตร์บูรณาการ

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

8/4 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
ชื่อ

นายปฏิภาณ พิทักษา

Name

Mr.Patipan Phitaksa

ชื่อเล่น

รหัส

5611600799

วิชาเอก

วิทยาศาสตร์บูรณาการ

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนบ้านบัวแคน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

8/4 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
ชื่อ

นางสุพัตตา เนตรสง่า

Name

Mrs.Supatta Netsa-nga

ชื่อเล่น

รหัส

5611600803

วิชาเอก

วิทยาศาสตร์บูรณาการ

Email

Facebook

งานวิจัยที่สนใจ

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120


Last Updated on Friday, 02 May 2014 10:48
 


JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter