การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำลองโมเลกุล DNA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw ร่วมกับStudent Team Achievement Division (นิวัฒน์ ประสานพันธ์)

Last Updated on Thursday, 31 March 2011 11:43  

Add comment


Security code
Refresh