บริการวิชาการ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
1 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงาน สำหรับห้องเรียนพิเศษ SP2 ม.4 โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม Administrator
2 ค่ายโครงงานกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาบูรพา 8 จังหวัด 9 โรงเรียน Administrator
3 ประชุมพิจารณาคู่มือครูร่าง 1 และ 2 สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 โดย สสวท. Administrator
4 ประชุมพิจารณาคู่มือครูร่าง 1 และ 2 สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4 โดย สสวท. Administrator
5 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูประถมศึกษา โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ (2-3 กย.) Administrator
6 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3 สพท.อุบล เขต 4 (17-18 มิ.ย.) Administrator
7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน สพท. อุบล เขต 2 (9-10 ส.ค.) Administrator
8 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพท.อุบล เขต 1 และ 5 (17 ก.ค.) Administrator
9 การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียน Gifted โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (21-23 ส.ค.) Administrator
10 การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียน EEP โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (21-23 พ.ค.) Administrator
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter