การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียน EEP โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (21-23 พ.ค.)

หัวข้อ               การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียน EEP  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

วันที่                 21 – 23 พฤษภาคม 2553

สถานที่             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยากร            1. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร           2. ดร.วิโรจน์ เกสรบัว        

                                3. ดร.สุระ วุฒิพหรม             4. ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

5. อ.ณัฏฐ์ ดิษจเริญ           6. ดร.ศักดิ์ดา น้อยนาง                 

ผู้เข้าร่วม          นักเรียนห้องเรียน EEP  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

Last Updated on Friday, 17 September 2010 11:05  

Add comment


Security code
Refresh

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter