อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพท.อุบล เขต 1 และ 5 (17 ก.ค.)

หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพท.อุบล เขต 1 และ 5

วันที่ 17 กรกฎาคม 2553

สถานที่ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยากร 1. ผศ.ดร.อุดม ทิพราช 2. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

3. ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง 4. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

ผู้เข้าร่วม ครูโรงเรียนแกนนำ สพท.อุบล เขต 1 และ 5

Last Updated on Wednesday, 22 December 2010 10:04  

Add comment


Security code
Refresh

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter