อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน สพท. อุบล เขต 2 (9-10 ส.ค.)

หัวข้อ               อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน สพท. อุบล เขต 2

วันที่                 9-10 สิงหาคม 2553

สถานที่             สพท. อุบล เขต 2 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยากร            1. ดร.สุภาพร พรไตร            2. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร        

                                3. ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง         4. ดร.สุระ วุฒิพรหม

                                5. ดร.เสนอ ชัยรัมย์               6. ดร.วิโรจน์ เกสรบัว

ผู้เข้าร่วม          ครูโรงเรียนแกน สพท.อุบล เขต 2

 

Add comment


Security code
Refresh

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter