อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูประถมศึกษา โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ (2-3 กย.)

หัวข้อ                อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูมัธยมศึกษา โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

วันที่                 2-3 กันยายน 2553

สถานที่             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยากร            1. ดร.สุภาพร พรไตร            2. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร        

                                3. ดร.ช่อทิพย์ กัฑโชติ           3. อ.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ

ผู้เข้าร่วม           ครูประถมศึกษา โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

Last Updated on Monday, 04 October 2010 20:23  

Add comment


Security code
Refresh

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter