ประชุมพิจารณาคู่มือครูร่าง 1 และ 2 สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4 โดย สสวท.

หัวข้อ                ประชุมพิจารณาคู่มือครูร่าง 1 และ 2 สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4  โดย สสวท.

วันที่                 19-21 กรกฎาคม และ 4-7 กันยายน 2553

สถานที่              โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ กทม

ผู้เข้าร่วมประชุม            1. ดร.สุภาพร พรไตร            2. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร         

Last Updated on Thursday, 23 September 2010 09:21  

Add comment


Security code
Refresh

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter