ประชุมพิจารณาคู่มือครูร่าง 1 และ 2 สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 โดย สสวท.

หัวข้อ                ประชุมพิจารณาคู่มือครูร่าง 1 และ 2 สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1  โดย สสวท.

วันที่                 16-18 กรกฎาคม และ 30-31 สิงหาคม 2553

สถานที่             โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ กทม.

ผู้เข้าร่วมประชุม    1. ดร.สุภาพร พรไตร            2. ดร.สุระ วุฒิพรหม         

                                3. ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

Last Updated on Thursday, 23 September 2010 09:20  

Add comment


Security code
Refresh

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter