ค่ายโครงงานกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาบูรพา 8 จังหวัด 9 โรงเรียน

 

กิจกรรม ค่ายโครงงานกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาบูรพา 8 จังหวัด 9 โรงเรียน
สถานที่ ค่ายลูกเสือน้ำตกกระทิง จ.จันทบุรี
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2553
วิทยากร

ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร และ ดร.สุระ วุฒิพรหม

ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม (ม.เกษตร กำแพงแสน)

2
DSC02102
DSC02103
DSC02107
DSC02109
DSC02110
DSC02112
DSC02114
DSC02118
DSC02728
DSC02729
DSC02733
DSC02734
DSC02736
DSC02737
DSC02738
DSC02739
DSC02740
DSC02741
DSC02742
DSC02744
DSC02746
DSC02747
DSC02748
DSC02749
DSC02751
DSC02753
DSC02754
DSC02755
DSC02756
DSC02757
DSC02758
DSC02767
DSC02768
DSC02769
DSC02770
DSC03069
DSC03070
DSC03071
DSC03072
DSC03073
DSC03074
DSC03075
DSC03076
DSC03077
DSC03078
DSC03079
DSC03081
DSC03082
DSC03083
DSC03084
DSC03085
DSC03086
DSC03087
DSC03088
DSC03089
DSC03090
DSC03091
DSC03092
DSC03093
DSC03094
DSC03095
DSC03096
DSC03097
DSC03098
DSC03099
DSC03100
DSC03101
DSC03121
DSC03122
DSC03123
DSC03124
DSC03125
DSC03126
DSC03127
DSC03128
DSC03129
DSC03130
DSC03131
DSC03132
DSC03133
DSC03134
DSC03135
DSC03136
DSC03137
DSC03138
DSC03139
DSC03157
DSC03158

 

Last Updated on Wednesday, 22 December 2010 11:28  

Add comment


Security code
Refresh

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter