อบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงาน สำหรับห้องเรียนพิเศษ SP2 ม.4 โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม

 

กิจกรรม บรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงาน สำหรับห้องเรียนพิเศษ SP2 ม.4 โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2553
วิทยากร

ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร             ดร.สุระ วุฒิพรหม
ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา    ดร.สุภาพร พรไตร
ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ        ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจิญ

DSC05506
DSC05507
DSC05508
DSC05510
DSC05511
DSC05516
DSC05517
DSC05518
DSC05519
DSC05520
DSC05521
DSC05522
DSC05523
DSC05524
DSC05525
DSC05526
DSC05527
DSC05528
DSC05529
DSC05530
DSC05531
DSC05532
DSC05533
DSC05534
DSC05536
DSC05537
DSC05538
DSC05539
DSC05540
DSC05541
DSC05542
DSC05543
DSC05544
DSC05545
DSC05546
DSC05547
DSC05548
DSC05549
DSC05550
DSC05551
DSC05552
DSC05553
DSC05554
DSC05555
DSC05556
DSC05557
DSC05558
DSC05559
DSC05560
DSC05561
DSC05562
DSC05563
DSC05564
DSC05565
DSC05566
DSC05567
DSC05568
DSC05569
DSC05570
DSC05571
DSC05572
DSC05573
DSC05574
DSC05575
DSC05576
DSC05577
DSC05578
DSC05579
DSC05580
DSC05581
DSC05582
DSC05583
DSC05584
DSC05585
DSC05586
DSC05587
DSC05588
DSC05589
DSC05590
DSC05591
DSC05592
DSC05593
DSC05594
DSC05595
DSC05596
DSC05597

Last Updated on Wednesday, 22 December 2010 10:09  

Add comment


Security code
Refresh

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter