การเพิ่มพูนความเข้าใจของนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์เรื่องความดันบรรยากาศและพลศาสตร์ของของไหล โดยใช้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (มนัสนันท์ เรืองวรกานต์, อุดม ทิพราช)

 

Last Updated on Wednesday, 11 May 2011 15:21  

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter