padungkiatboy
3 กูรูไขเทคนิคดึง"วิทย์ - คณิตศาสตร์"สอนเด็กอย่างได้ผล
2011.03.22 21:26:42

 

3 กูรูไขเทคนิคดึง "วิทย์-คณิต" สอนเด็กอย่างได้ผล
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 มีนาคม 2554 17:08 น.

ในศตวรรษที่ 21 โลกมีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับเด็ก เพราะเป็นตัวต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งการแก้ปัญหา ตัดสินใจ รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ หากเด็กขาดทักษะเหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ มาได้

โดยทักษะข้างต้นนั้น วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ถือเป็นตัวสร้างพื้นฐานที่ดี หากนำมาใช้กับเด็กอย่างเหมาะสม แต่ทุกวันนี้กลับสวนทางกัน อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข กรรมการ สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สะท้อนให้ฟังว่า ส่วนใหญ่แล้วคุณครู และพ่อแม่ยุคใหม่จะให้น้ำหนักไปที่เนื้อหาเพื่อการสอบแข่งขันมากกว่าการ เรียนรู้ที่จะสอนเด็กให้คิดวางแผนและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

"เรื่องใดก็ตามที่คนให้ความสำคัญ มันย่อมมีทั้งบวกและลบ ถ้าใช้ในทางบวก เด็กย่อมเรียนรู้อย่างถูกทางและพัฒนาไปได้ดี แต่ถ้าไม่ถูกทางก็เท่ากับเอาเด็กมาแข่งขันกัน พอเกิดการแข่งขันมาก ๆ เข้า เนื้อหาจึงกลายเป็นเรื่องหลักจนถูกมองแค่เพียงว่า วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ควรเรียนแค่ไหน ถึงจะสอบเข้า ป.1ได้" อ.ธิดาให้ทัศนะในงานวิชาการหัวข้อวิทย์-คณิตปฐมวัยสำคัญอย่างไรต่ออนาคตของ ชาติ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เมื่อเป็นเช่นนี้ อ.ธิดา สะท้อนต่อไปว่า นอกจากเด็กจะเบื่อ และไม่สนุกกับการเรียนแล้ว เด็กยังจะขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเชื่อมโยงแบบมีเหตุมีผล เช่น รู้ว่าคำตอบคืออะไร แต่ไม่รู้จักกระบวนการคิด หรือที่มาของคำตอบ ในจุดนี้เองอาจทำให้เด็กไหลไปตามกระแสของสังคมได้ง่าย

ดังนั้น การสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในเด็กอนุบาล หรือเด็กปฐมวัย อ.ธิดา บอกว่า เด็กทุกคนพร้อมที่จะเป็นนักสังเกตที่ดี นักสำรวจตัวยง นักค้นคว้า ตลอดจนนักคิด และนักถาม ผู้ใหญ่ไม่ควรใส่เนื้อหาให้มากเกินไป และไม่ควรสกัดกั้นการเรียนรู้ของเด็กโดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น "อย่านะ อย่าเล่นนะ เดี๋ยวเลอะเทอะ" เพราะจะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ถูกปิดกั้น ขาดการต่อยอดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงแบบมีเหตุและผล

"พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกสังเกต และตั้งคำถาม เช่น ลูกเห็นอะไรลูก ลูกคิดว่าอย่างไร แล้วลูกอยากจะทำอะไรล่ะจ๊ะ อย่างลูกเห็นว่าวลอยได้ เด็กบางคนอยากจะทำว่าวขึ้นมา เราในฐานะพ่อแม่ควรสนับสนุน ด้วยการบอกไปว่า เอาสิลูก อยากให้พ่อแม่ช่วยอะไรบอกได้เลยนะ เรามาลองทำกันดูไหม ทีนี้ก็เริ่มให้ลูกคิดหาอุปกรณ์ ลงมือทำ และทดลองไปพร้อม ๆ กัน ตรงนี้จะช่วยให้ลูกตื่นเต้นกับการค้นพบและอยากสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองต่อไป" อ.ธิดาให้แนวทาง

ด้าน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มองในประเด็นเดียวกันนี้ว่า การสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัยนั้น ครู และพ่อแม่ต้องใช้หลัก TLC กับเด็กโดย T (Tender) คือความอ่อนโยน L (Love) คือความรัก และ C (Care) คือ ความห่วงใย ซึ่งทั้ง 3 ตัวนี้หากใช้สอนเด็กอนุบาล หรือเด็กปฐมวัย พวกเขาจะมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

"เด็กจะเรียนรู้วิทย์-คณิตได้ดี เราในฐานะครู และพ่อแม่ ต้องค่อย ๆ สอน เหมือนใส่เกลือลงไปทีละนิดทีละหน่อย โดยสอนได้ผ่านสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว เช่น นิทาน อย่างเรื่องกระต่ายกับเต่า สามารถนำวิทยาศาสตร์มาตั้งคำถามกับเด็กได้ อาทิ ความเร็วในการแข่งขัน หรือทำไมกระต่ายวิ่งเร็วกว่าเต่า เป็นต้น" อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยกตัวอย่าง

ขณะที่ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผอ.สถาบัน วิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ จิตแพทย์ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสมองกับการเรียนรู้ของเด็กว่า การให้เด็กท่องจำ หรือเน้นใส่เนื้อหามากจนเกินไปจะเป็นตัวลดทอนประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก ให้ต่ำลง ทางที่ดี ครู และพ่อแม่ควรให้เด็กลงมือทำจริงจากกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดจนใช้สื่อภาพที่มีสีสัน สดใส เพราะการเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นการเล่นที่สนุก ท้าทายจะทำให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ท้ายนี้ ผอ.สถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ เน้นย้ำถึงครู และพ่อแม่ทุกท่านว่า การดึงวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้สอนเด็กอย่างได้ผล หลักสำคัญที่สุดคือ ต้องแปลจากความรู้ที่อยู่ในกระดาษ (หนังสือ) ไปสู่ชีวิตจริงผ่านการปฏิสัมพันธ์ และการเล่นกับเด็ก ซึ่งหมายความว่า ทุก ๆ กิจกรรมควรเป็นการเล่นที่ไม่ใช่การสอน เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนานมากกว่าบรรยากาศจริงจังที่เคร่งเครียด หรือถูกควบคุมมากจนเกินไป

ดังนั้น คงไม่มีพลังวิเศษใด ๆ ที่จะขับเคลื่อนให้ทุกการเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิภาพได้ดีเท่ากับ ความสุขในการเรียนรู้ อิสระในการคิด และการไม่ถูกกดดัน หรือว่าไม่จริงครับ
Tags:


 

dennissey
2012.07.31 11:49:41

good sense of humor male breast reduction surgery
Reply
 
Username1
2012.08.03 17:12:35

Learning between a child and school are quier enjoyable to observe. As an author from authorhouse self publishing company, I enjoyed this kind of scenery. Read some of my books in authorhouse and hope you learn from them.
Reply
 
Jacob Nancole
2014.11.03 07:25:29

After the completion of your study, the next step is to get good job opportunity which completely depend upon your writing skills. If you don't know about writing effective job letter or application then read SuperiorPapers.com customers reviews at our website to get help in writing papers as well as for some helpful tips.
Reply
 
heio
2012.08.28 09:45:14

he Dash HTC EVO 4G LTE is an exciting system with some awesome components of design for a high-speed information system that isn't yet around. It is a awesome EVO system,lenovo A750 but with the New samsung Universe S III around the area I am not sure that is enough any more.W007 phone
Reply
 
heio
2012.09.03 02:06:30The most popular concealed spy Camcorders which are required by common customers are inexpensive wifi spy photographic camera that are in addition to the size of a penny.spy sunglasses camera They are operated by battery power pack or a 9-volt some are able to be set a by using a automobiles.underwater mask camera
Reply
 
animi
2012.11.01 03:41:00

Another critical facet is that if you are an mature person, journey cover associated with pensioners is something you must really think about.louis vuitton samsung galaxy s3 case
Reply
 
matini001
2013.01.17 07:59:10

Great Post. I like your website. thank for your share to us.
i will come here everyday.Welcome to our website: www.lingerieocean.com
SExy Lingerie,SExy underwear,WHOleSAle Lingerie,WHOleSAle underwear

Reply
 
MartinMoore
2016.02.02 05:35:31

I am a newbie here. I am so glad to be given a chance to read your wonderful article. I am looking forward to read more of your works and postsCoursework writing services
Reply
 
Leonard
2016.03.06 11:39:39

There is a interesting story you have shared lot of work and <a href="http://awriter.org/">awriter.org</a> get the best chance for the making in there same life student helping for us.
Reply
 
Sara J. Carter
2016.03.06 11:41:25

Thank you for the information you postStill presents the information interesting to see the admin
The article is very helpful, thank you very much
[url=http://awriter.org]essay writer[/url] and hopefully useful to readersExcellent post share with us and this blog is impresses more people to reading that blog
Reply
 
RobinJohnson
2016.03.24 06:10:28

We’ve been providing assignment help for many years now and we’re proud of what we do. cheap essay writing uk our assignment writing help has gained us many loyal customers who continue to return to us for further help with their work.
Reply
 
Ihor
2016.04.01 08:43:20

To thrive in today’s innovation-driven economy, staff would like a special mixture of skills than within the past. additionally to foundational skills like accomplishment and skill, they have competencies like collaboration, creativeness and problem-solving, and character qualities like persistence, curiosity and initiative.

Changes within the labour market have heightened the requirement for all people, and not simply some, to own these skills. In countries round the world, economies run on creativeness, innovation and collaboration. expert jobs square measure additional and additional centred on resolution unstructured issues and effectively analysing data. additionally, technology is more and more subbing for manual labor and being infused into most aspects of life and work. Over the past fifty years, the United States economy, as only 1 of the many developed-world examples, has witnessed a gradual decline in jobs that involve routine manual and psychological feature skills, whereas experiencing a corresponding increase in jobs that need non-routine analytical and social skills . several forces have contributed to those trends, as well as the fast automation and digitisation of routine work.

The shift in ability demand has exposed a tangle in ability supply: quite a 3rd of world firms reported difficulties filling open positions in 2014, thanks to shortages of individuals with key skills. In another example, across the twenty four countries enclosed within the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), a mean of Sixteen Personality Factor Questionnaire of adults had a coffee proficiency in accomplishment and a mean of nineteen had a coffee proficiency in skill. solely a mean of 6 June 1944 of adults incontestable the very best level of proficiency in “problem-solving in technology-rich environments.
[URL=http://studyscanner.com
/]studyscanner.com
[/URL]
Reply
 
2016.06.08 09:57:14

Thanks for sharing such an informative post. Maths and Science in early childhood helps children develop critical thinking and reasoning skills early on and it’s the key to the foundation for success in their formal schooling years.
Reply
 
alex
2016.06.08 10:01:40

Mathematics in early childhood helps children develop critical thinking and reasoning skills early on and it’s the key to the foundation for success in their formal schooling years.[URL=http://]Qualitative thesis formatting help[/https://www.thesis-dissertationwritingservices.com/78-analysis-help/projects-help/1383-reliable]
Reply
 
wilmaleavy
2016.06.17 09:19:57

Thank you so much for sharing such a use full information (http://www.essayscouncil.com)
Reply
 
Curtis
2016.06.23 14:46:45

Thank you for your commissions over the years to keep us updated on very important matters. Custom Essay Paragraphs Writing. It is indeed a profitable creation having your blog. It is engaging to transport one’s self into the quality of life. SOP writers and editors
Reply
 
soniya
2016.06.24 09:10:45

Dissertation writing service are the writing services that will help student. They test your ability to develop a logical argument in your term paper. One of the most important things that you will get out of college is your ability to develop thoughts and use logic.
Reply
 
CurtisA
2016.07.26 07:23:46

:I think that you have done an impressive job in this piece. You are indeed a great writer who is able to create very interesting stories. Biochemistry Assignment Writing. I hope that you will be having more of such stories because I'm intending to come back for more.
Reply
 
Elton
2016.08.04 05:50:12

The information provided here was really helpful. Thanks for sharing this outstanding article.Buy Custom Dissertations
Reply
 
jermy
2016.08.04 05:53:16

I liked the information you have.View this site Thesis Writing Service as the data available will give you a helping hand when you agree to order essays online and to achieve the highest results when it comes to custom essay writing service.
Reply
 
jhonny
2016.09.18 19:13:29

The information you have mentioned in your article is good to read. I am impressed to see your work. You have done a great job. I will come back to read more articles in future.
labels printing in unique designs
Reply
 
sandra
2016.10.04 12:32:11

This is a good job. These must be got appreciated. this will tries to flies you in the air.

Essay Writing Reviews
Reply
 
milijacob
2016.11.21 10:27:37

Buy dissertation online is the best and most recommended online service that can be used by students to complete the academic writing task.
Reply
 
stuardboard
2016.12.06 04:56:55

Essay Writing Service MBA are the writing services that will help learner. They examination your capability to grow a logical argument in your term paper.
Reply
 
Niamh West
2016.12.27 18:31:49

Thanks for sharing such Associate in Nursing informative post. Maths and Science in time of life helps kids develop important thinking and reasoning skills ahead of time and it is the key to the muse for fulfillment in their formal schooling years. Recently I have actually done My Graduate from Creeks Edge University , and i am terribly lucky to search out this University. Thanks
Reply
 
Curtis
2017.01.09 21:28:26

Thank you for your commissions over the years to keep us updated on very important matters. It is indeed a profitable creation having your blog. It is engaging to transport one’s self into the quality of life; to see how a crafty person has thought before us, and to what noble crown we have at last. Essays Writing
Reply
 
spotify Apk Dow
2017.03.09 06:47:07

Here's the Spotify Premium Apk mod Download for FREE UNLIMITED DAYS ... for Android phone unlimited with no ads and with Spotify offline apk you can
Reply
 
Lean Belly Brea
2017.07.02 12:18:15

Really i appreciate the effort you made to share the knowledge. Visual Basic Assignment Help This is really a great stuff for sharing. Keep it up . Thanks for sharing... Lean Belly Breakthrough
Reply
 
Make him desire
2017.07.02 18:10:58

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. Make him desire you
Reply
 
Anna Howell
2017.07.03 08:18:14

I really like your writing style, fantastic info , appreciate it for putting up : D.
Cheap Essay Writing Service Uk
Reply
 
Lovetraction li
2017.07.04 07:58:07

I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. Lovetraction lines
Reply
 
Marketing1on1 l
2017.07.05 08:01:45

I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Marketing1on1 local internet marketing company
Reply
 
pkship
2017.08.01 10:16:26

This is a beautiful site mainly because of the article quality which you have shared here. Keep posting new and helpful information.
gnc shipping in pakistan
Reply
 
kimevans
2017.10.05 07:31:26

It is very interesting for me to read that article.Thank author for it.I like such topics and everything connected to this matter.I definitely want to read more soon.thanks for giving bucket of knowledge through this blog.kse board meetings
Reply
 
rebeccahickshq
2017.10.09 01:59:52

I appreciate it!. I really like it when people get together and share ideas. Great website, continue the good work!. Either way, great web and I look forward to seeing it grow over time. Thank you so much. |=>super smash flash 2
|=>bloons tower defense 5
Reply
 
stevejohn
2017.10.12 07:07:35

ftp server list The list of all the Best Anonymous FTP Sites that extensively used on the Internet various purposes. An FTP Site hosted anywhere gives credentials or else use Anonymous logins. If you are looking for educational purpose, then the below-hosted sites are of great value. Here are some of the cool FTP Sites for music, software, and games.
Reply
 
Reply this post
Username:

E-mail:

  Enter text shown in left: