padungkiatboy
วิทยาศาสตร์เปิดเผยผลวิจัยใหม่สุด ความลับของสติปัญญา
2011.03.22 21:55:51

 

วิทยาศาสตร์เฉลยให้รู้ว่า ความฉลาดหรือโง่ ไม่ได้อยู่ที่สมองส่วนใดจำเพาะเจาะจง และก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังและความเร็ว ของการต่อเชื่อมทั่วทั้งสมอง หรือลักษณะอย่างอื่น เช่น ขนาดของมันสมองทั้งหมด

จากการวิจัยครั้ง ล่าสุด มันส่อว่ามันอยู่ที่การเชื่อมต่อระหว่างบริเวณเฉพาะมากของสมอง ซึ่งกำหนดสติปัญญาและหากขยายให้กว้างออกไป ก็อาจรวมถึงความสำเร็จเท่าใดในชีวิตของผู้นั้นด้วย

วารสารทางวิชาการ ของสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งชาติอเมริกัน  รายงานว่า  อาจารย์แจนกลาสเชอร์หัวหน้าคณะผู้เขียนรายงานสรุปว่า "สติปัญญาโดยทั่วไป ขึ้นอย่างแท้จริงอยู่กับข่ายเฉพาะในสมอง และมันคือการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุสีเทาหรือองค์รวมของเซลล์และสารสีขาว หรือใยเชื่อมต่อระหว่างหน่วยประสาท" และเสริมว่า "สติปัญญาโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับการต่อเชื่อมระหว่างส่วนของสมองด้านหน้า กับข้างกระหม่อม"

นัก วิทยาศาสตร์ชั้นนำ นายคีธ ยัง รองประธานวิจัยทางจิตเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของศูนย์วิทยาลัยแพทย์ ได้อธิบายเสริมว่า "คนสังเกตพบโดยทั่วไปนานแล้วว่า ผู้ที่ทำทดสอบเก่งอะไรสักอย่างหนึ่ง มักจะเก่งอย่างอื่นด้วย ถ้าใครเก่งเลข ก็มักจะเก่งภาษาอังกฤษด้วย ทำให้นักวิจัยคิดขึ้นมาได้ว่า มันเป็นเครื่องแสดงถึงสติปัญญาโดยกว้างๆ ได้อย่างหนึ่ง"

 

Credit  ไทยรัฐ
Tags:


 

dennissey
2012.07.24 07:19:53

Reply
 
Vashikaran
2015.10.15 05:49:26

Reply
 
heio
2012.08.28 09:43:46

Microsoft just exposed several new features in Ms windows Cellular cellphone 8 and one of the most amazing to me is the future Pockets hub that looks to easily defeat the iOS 6 Passbook that The apple company just declared.W007 android
Reply
 
heio
2012.09.03 02:05:27

If you have plans to set up a small spy photographic camera in a lasting position and then do show that comes with a energy adaptor if you would complete through a sea of battery power pack.spy snowboarding Having the opportunity to be operated by battery power pack is also useful when you want to use in places where there is no energy available.key spy camera
Reply
 
animi
2012.11.01 03:40:24

Fairly material, thumbs up for the great work.louis vuitton galaxy s3 case
Reply
 
wholesale linge
2013.01.11 12:24:10

[URL=http://]<div id="oeqotm" style="text-indent:2em">

Rachner had a glimpse of the flatlands.It s jammed, Tomas!More implacably than any human Pham had ever known, Reynolt kept searching and searching.Every button.Trud rolled on, not interested in classical trivia: It s another of the translators screwball references, just more obscure than most.She spoke in the same intermediate language she listened to.These tops are adjustable and can become wider for greater coverage.You wanted them up here, too.She s diverted her father s Focus to help her with private ventures.There is shapewear to make your arms look better as well. Trinli launched himself to the podium, and lectured them on Lagrange stability <a href="http://www.lingerieocean.com">cheap sexy underwear</a>.The carving gangs were the lowest of the Focused jobs.Trixia could hear that her real voice was angry, defensive. The factor that was found to be <a href="http://www.lingerieocean.fr">robe sexy</a> significant in the development of anorexia nervosa is pregnancy.could be a lie. You re something of an <a href="http://www.lingerieocean.com">wholesale sexy underwear</a> on the Southmost substructure, aren t you, Sergeant?
"It's not like [our producer] Kim Fowley sat down and said, Cherie, you're gonna wear a corset.The colors?</div>

<a href="http://www.lingerieocean.com/ch-Plus-Size-Lingerie.html">plus size lingerie</a><br/>

<a href="http://www.lingerieocean.fr/ch-Bustier-et-Corset.html">Bustier et Corset</a><br/>

<a href="http://www.lingerieocean.com.au/ch-Plus-Size-Lingerie.html">plus size lingerie</a><br/>

<a href="http://www.lingerieocean.com/ch-Sexy-Costumes.html">sexy costume</a><br/>

<a href="http://www.lingerieocean.com/ch-Sexy-Lingerie.html">SExy Lingerie</a><br/>

<a href="http://www.lingerieocean.fr/ch-Costume-Sexy.html>costume sexy</a><br/>

<a href="http://www.lingerieocean.com.au/ch-Sexy-Lingerie.html">SExy Lingerie</a><br/>

<a href="http://www.lingerieocean.com.au/ch-Sexy-Costumes.html">sexy costume</a><br/>

<a href="http://www.lingerieocean.fr/ch-Costume-Halloween.html">Costume Halloween</a><br/>

<a href="http://www.lingerieocean.fr/ch-Lingerie-Grande-Taille.html>Lingerie Grande Taille</a><br/>[/URL]
Reply
 
wholesale linge
2013.01.14 08:01:37

<div class="azhb" style="text-indent:2em">

Their Emergent gang boss was at the far end of the open space.Yup. The General s pregnant. The Qeng Ho had all the power, they SExy Lingerie make the primitive societies of Canberra do whatever they wanted.The news networks have it right, Sherk.Well, sir, I have sexy underwear a hundred and twenty-seven years.Avoid anything that says "control" on the label.At least, that s not how it started out.From somewhere in the still, cold depths of his heart, something wished his Flag Captain well.Ezr Vinh left last, but he wasn t talking to anyone.The damp of the moss was chill through his shirt and pants.The aroma of hops and barley hit Pham the moment he got past the door.And you can never remember.These files are created and made available individually by users whose identity we are not aware of and who we have no control over.Lights spreading out from the hits.He pushed the bleeding body away; Vinh had bought Trinli the instant he needed to escape.Why didn t you make our life easy, and go with the major s people?</div>

ChRISTMAS Costume<br/>

ChRISTMAS Costume<br/>

ChRISTMAS Costume<br/>

sexy corsets<br/>

sexy costume<br/>

sexy costume<br/>

SExy Lingerie<br/>

sexy corsets<br/>

plus size lingerie<br/>

SExy Lingerie<br/>
Reply
 
yqyocb
2013.11.22 07:17:55

Lingerie and sexy costumes sale for an enchanted evening of romance and make believe. Offering you a full line of sexy lingerie for the fun and romantic at heart. So have fun, browse and be sure to make a wish!
Reply
 
ERIC
2014.07.13 02:12:26

IT SOUNDS NICE ,<a href=''http://www.lingeriehobby.com/?Sexy-Lingerie/pro-c150.html''>Sexy Lingerie</a>
<a href=''http://www.lingeriehobby.com/?Babydolls-Chemise/pro-c262.html''>Babydoll Chemise</a>
<a href="http://www.lingeriehobby.com/?Plus-Size-Clubwear-M-XXL/pro-c547.html">Plus Size Clubwear</a>
<a href="http://www.lingeriehobby.com/?Bra-Bikini-sets/pro-c528.html">Bra Bikini sets</a>
<a href="http://www.lingeriehobby.com/?Teddies-Lingerie/pro-c263.html">Teddies Lingerie</a>
Reply
 
David
2014.08.28 07:59:39

Education visits are so gainful for understudy and they learn various things about it. The best thing on these instructive visits is that encounters things essentially and they additionally top 10 essay writing services touch. These visits clear their loads of ideas.
Reply
 
Love Vashikaran
2015.10.24 08:02:00

Reply
 
Dirty questions
2017.06.18 19:02:19

I have read your excellent post. This is a great job. I have enjoyed reading your post first time. I want to say thanks for this post. Thank you... Dirty questions to ask a girl
Reply
 
His Secret Obse
2017.06.18 20:26:51

These are great Myrdin! I especially love number one about asking questions and of course-comfy shoes! I'm a writing geek, so I would add to the must have list "your favorite writing tool." I love my electronics, but having my favorite pens to write the notes and big ideas just makes my heart happy. Can't wait to see and meet everyone!! His Secret Obsession
Reply
 
Israeltrujillo2
2017.06.27 07:00:42

Thanks for sharing here nice post
Reply
 
Marketing1on1 w
2017.07.05 07:59:56

You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog. Marketing1on1 web marketing services
Reply
 
Reply this post
Username:

E-mail:

  Enter text shown in left: